Regulamin serwisu dobryrollup.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu DobryRollup, dostępnego pod adresem dobryrollup.pl, prowadzonego przez:

Sztuka Reklamy Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 22D/4
67-200 Głogów

Nip: 6932179259
KRS: 0000630498

Te.: + 48 661122978
e-mail: kontakt@dobryrollup.pl

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dobryrollup.pl oraz pobrać go i wydrukować. Informacje o towarach podane w serwisie www, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny i metody płatności za roll up i ścianki  Pop up

Ceny towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.  Klient ma możliwość uiszczenia kwoty po przez system szybkich płatności PayPal.

Dostawa Roll up

Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamawianych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłka kurierską. Wszystkie koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, klient również zostanie poinformowany o maksymalnym czasie dostawy.

Reklamacje dotyczące towaru

Serwis DobryRollup jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
kontakt@dobryrollup.pl. Sztukareklamy  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sztukareklamy  a Klientem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Każde zamówienie składane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie dobryrollup.pl musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez obsługę serwisu DobryRollup. E-mail zwrotny zostanie wysłany z domeny kontakt@dobryrollup.pl.

Call Now Button