Regulamin serwisu dobryrollup.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu DobryRollup, dostępnego pod adresem dobryrollup.pl, prowadzonego przez:

Sztuka Reklamy Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 22D/4
67-200 Głogów

Nip: 6932179259
KRS: 0000630498

Te.: + 48 661122978
e-mail: kontakt@dobryrollup.pl

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dobryrollup.pl oraz pobrać go i wydrukować. Informacje o towarach podane w serwisie www, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny i metody płatności za roll up i ścianki  Pop up

Ceny towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.  Klient ma możliwość uiszczenia kwoty po przez system szybkich płatności PayPal.

Dostawa Roll up

Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamawianych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłka kurierską. Wszystkie koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, klient również zostanie poinformowany o maksymalnym czasie dostawy.

Reklamacje dotyczące towaru

Serwis DobryRollup jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
kontakt@dobryrollup.pl. Sztukareklamy  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Zamówienie grafiki

– Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego podglądu miniatury wydruku grafiki, która jest niezbędna do jego realizacji. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

– Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.

– Z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10 % rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru.

– Kupujący zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Kupujący akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji. Akceptacja projektu do druku ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w wydrukowanej pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania.

– Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną UPS, DPD, DHL lub TNT. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie wynosi 48h (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

– Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówionej grafiki wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Spółka zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.

– Zamówienia niestandardowe – grafiki lub budowy stoisk lub konstrukcji – realizowane są w terminach indywidualnie ustalanych ze Spółką podczas procesu zamawiania. Ewentualne zmiany w projektach po złożeniu zamówienia mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji, wysyłki oraz dostawy.

W cenę wydruku wliczone jest trzykrotne sprawdzenie plików graficznych przed drukiem, za każdą kolejną weryfikację tego samego zlecenia będzie naliczana opłata w wysokości 25,00zł PLN netto.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sztukareklamy  a Klientem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Każde zamówienie składane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie dobryrollup.pl musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez obsługę serwisu DobryRollup. E-mail zwrotny zostanie wysłany z domeny kontakt@dobryrollup.pl.

Call Now Button