Wysokość spadu dolnego projektu rollup powinna wynosić 15 cm

Teksty powinny być zapisane w krzywych, a odległość tekstów i ważnych elementów od krawędzi powinna wynosić minimum 2 cm. Pamiętaj o spadzie dolnym w wysokości 15 cm.

Call Now Button