Cart 0

Regulamin serwisu dobryrollup.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu DobryRollup, dostępnego pod adresem dobryrollup.pl, prowadzonego przez:

Sztuka Reklamy Sp. z o.o.

UL. Rycerska 23/14,
67-200 Głogów

Nip: 6932179259
KRS: 0000630498

Te.: + 48 661122978
e-mail: kontakt@dobryrollup.pl

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dobryrollup.pl oraz pobrać go i wydrukować. Informacje o towarach podane w serwisie www, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny i metody płatności

Ceny towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.  Klient ma możliwość uiszczenia kwoty po przez system szybkich płatności PayPal.

Dostawa

Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamawianych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłka kurierską. Wszystkie koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, klient również zostanie poinformowany o maksymalnym czasie dostawy.

Reklamacje dotyczące towaru

Serwis DobryRollup jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
kontakt@dobryrollup.pl. Sztukareklamy  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sztukareklamy  a Klientem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Każde zamówienie składane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie dobryrollup.pl musi zostać potwierdzonepocztą elektroniczną przez obsługę serwisu DobryRollup. E-mail zwrotny zostanie wysłany z domeny kontakt@dobryrollup.pl.